Sayfa: Fâtiha Okunuşu. (0,620 saniye)


Fâtiha Okunuşu

Fâtiha Türkçe Nasıl Okunur, Fâtiha Sûresi Okunuşu
1. Bismillahirrahmânirrahîm.
2. Elhamdü lillâhi rabbil’alemin
3. Errahmânir’rahim
4. Mâliki yevmiddin
5. İyyâke na’budü ve iyyâke neste’în
6. İhdinessırâtel müstakîm
7. Sırâtellezine en’amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn

Kur’an-ı Kerim’in ilk sûresi olduğu için “başlangıç” anlamına “Fâtiha” adını almıştır.

Fâtiha Sûresi Anlamı (Diyanet İşleri Başkanlığı)
1. Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.
2,3,4. Hamd, Âlemlerin Rabbi, Rahmân, Rahîm, hesap ve ceza gününün (ahiret gününün) mâliki Allah’a mahsustur.
5. (Allahım!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.
6,7. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet; gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil.


Sponsorlu Bağlantılar

Yorum Yaz