Sayfa: 1 - 9 - İslam 9 sonuç bulundu. (0,789 saniye) 


Arap alfabesi 28 harften oluşur. Harfler sağdan sola doğru yazılır ve okunur. Kur’an-ı Kerim, Arapça olarak indirilmiştir. 1.Cüz okunuşu aşağıdaki gibidir: ا‎ : Elif ب‎‎ : Be ت‎‎ ...
Kamet Okunuşu Allâh-ü Ekber Allâh-ü Ekber Allâh-ü Ekber Allâh-ü Ekber Eşhedü en lâ ilâhe İllAllah Eşhedü en lâ ilâhe İllAllah Eşhedü enne Muhammeden Rasûlullah Eşhedü enne Muhammeden Rasûlullah Hayye ale's-salâh Hayye ale's-salâh Hayye ale'l-felâh Hayye ale'l-felâh Kad Kâmeti's ...
Kevser Türkçe Nasıl Okunur, Kevser Sûresi Okunuşu Bismillahirrahmânirrahîm. 1. İnnâ a'taynâkelkevser. 2. Fesalli lirabbike venhar. 3. İnne şânieke huvel'ebter. Kevser, çok hayır, bereket demektir. Cennette Hz. Peygambere mahsus bir havuzun ...
Nâs Türkçe Nasıl Okunur, Nâs Sûresi Okunuşu Bismillahirrahmânirrahîm. 1,2,3,4,5,6. Kul e'ûzü birabbinnâsi. Melikinnâsi. İlâhinnâs. Min şerrilvesvâsilhannâs. Ellezî yüvesvisü fî sudûrinnâsi. Minelcinneti vennâs. Nâs, insanlar demektir. Nâs Sûresi Anlamı (Diyanet ...
Bakara Sûresi 255. Ayet: Bu âyet, Âyetü’l-Kürsî (kürsü âyeti) diye adlandırılır. “Kürsü”, Allah’ın kudret ve azameti, O’nun her şeyi kapsayan ilmi demektir. Âyette, ...
Felâk Türkçe Nasıl Okunur, Felâk Sûresi Okunuşu Bismillahirrahmânirrahîm. 1,2,3,4,5. Kul e'ûzu birabbilfelak. Min şerri mâ halak. Ve min şerri ğasikın izâ vekab. Ve min şerrinneffâsâti fil'ukad. Ve ...
İhlâs Türkçe Nasıl Okunur, İhlâs Sûresi Okunuşu Bismillahirrahmânirrahîm. 1. Kul hüvellâhü ehad 2. Allâhüssamed 3. Lem yelid ve lem yûled 4. Ve lem yekün lehû küfüven ehad İhlâs, samimi olmak, dine ...
Fâtiha Türkçe Nasıl Okunur, Fâtiha Sûresi Okunuşu 1. Bismillahirrahmânirrahîm. 2. Elhamdü lillâhi rabbil'alemin 3. Errahmânir'rahim 4. Mâliki yevmiddin 5. İyyâke na'budü ve iyyâke neste'în 6. İhdinessırâtel müstakîm 7. Sırâtellezine en'amte aleyhim ğayrilmağdûbi ...
Ezan okunuşu aşağıdaki gibidir: Allahü ekber, Allahü ekber Allahü ekber, Allahü ekber Eşhedü en lâ ilâhe illallah Eşhedü en lâ ilâhe illallah Eşhedü enne Muhammeden Resûlullah Eşhedü enne Muhammeden Resûlullah Hayye ales-salâh Hayye ...

İngilizce Kelimelerin Türkçe Okunuşu