Sayfa: Rus Alfabesi Okunuşu. (0,176 saniye)


Rus Alfabesi Okunuşu

Rus alfabesi 33 harften oluşmaktadır. Bunların 21’i sessiz, 10’u sesli, 2’si de yumuşak ve sert işaretinden oluşmaktadır.

Rusça alfabe okunuşu ve yazılışı

Rusça Ünlü / Sesli Harfler Okunuşu

Sert ünlüler
A > a
О > o
У > u
Ы > ı
Э > e

Yumuşak ünlüler
Е > ye
Ё > yo
И > i
Ю > yu
Я > ya

Rusça Ünsüz / Sessiz Harfler Okunuşu

Б > be
В > ve
Г > ge
Д > de
З > ze
К > ka
Л > el
М > em
Н > en
П > pe
Р > er
С > es
Т > te
Ф > ef
Х > ha
Ж > je
Ш > şa
Ц > tse
Ч > çe
Щ > şça
Й > iy

Rusça Yumuşak işareti okunuşu
Ь > miahkiy znak

Rusça Sert işareti okunuşu
Ъ > tviordıy znak


Sponsorlu Bağlantılar

Yorum Yaz